Ana Sayfa Gündem 28 Temmuz 2023 215 Görüntüleme

Yaşanılabilir bir Dünya inşa edebilmek için 

 TEK ŞANSIMIZ “NET SIFIR VE DOĞA POZİTİF EKONOMİYE ADİL GEÇİŞ”SKD Türkiye’nin 6 yıldır PwC Türkiye iş birliği ile çatı örgütü Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) ve Radley Yeldar tarafından geliştirilen metodoloji kapsamında oluşturduğu Reporting Matters Türkiye 2022 Raporu’nun sonuçları açıklandı. Proje dahilinde SKD Türkiye’nin bünyesindeki 48 üye şirketin entegre ve sürdürülebilirlik raporları değerlendirildi.Reporting Matters Türkiye 2022 Raporu lansmanında konuşan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ediz Günsel, “Standartları netleştirilmiş sürdürülebilirlik raporlaması şirketlerin küresel rekabette katma değer yaratmasına ve itibar kazanmasına imkân tanırken, tüketici ve yatırımcılar tarafından çevreyi ve toplumu odağına alan şeffaf ve güvenilir kurumların kolaylıkla anlaşılmasına ışık tutacak” dedi.İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (SKD Türkiye) 6 yıldır PwC Türkiye iş birliği ile çatı örgütü Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) ve Radley Yeldar tarafından geliştirilen metodoloji kapsamında oluşturduğu Reporting Matters Türkiye 2022 Raporu’nun sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Proje dahilinde SKD Türkiye bünyesinde bulunan 48 üye şirketin entegre ve sürdürülebilirlik raporları değerlendirildi.Rapor lansman toplantısında konuşan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ediz Günsel; şirketlerin, “net sıfır karbona ulaşmak”, “doğa pozitif olmak” ve “eşitsizlikleri azaltmak” başlıklarını stratejilerine dâhil etmeleri gerektiğine dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “İklimle bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) Raporlaması ve ISSB Standartları’nda yaşanan yeni gelişmelere bağlı olarak politika yapıcılar ve yatırımcıların baskıları neticesinde sürdürülebilirlikle ilgili raporlama şirketler nezdinde önemli hale geldi.”“Bu gelişim, şirketlerin yatırım stratejilerinde ilerlemeleri ile çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faaliyetlerine yön vermelerine katkı sağlıyor. Bu çok olumlu bir gelişme olmasına karşın ESG odaklı iyileştirmelerin hâlâ yetersiz kaldığını görüyoruz. Bu doğrultuda yatırımcılara, şirketlerin karşı karşıya olduğu ESG risklerinin yanı sıra sorumlu oldukları etkiler hakkında doğru, zamanında ve aksiyona geçirilebilir bilgiler sağlamamız eskisinden çok daha önemli. SKD Türkiye olarak, ESG kriterlerini şirketlerin stratejilerine dâhil etmeleri, iş yapış biçimlerini ve yönetişim sistemlerini bu anlayışla inşa etmeleri ve altyapılarını bu doğrultuda düzenleyebilmeleri gerektiğini her platformda dile getiriyoruz.” TÜRKİYE’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARTLARI İÇİN ÖNEMLİ BİR REHBEREdiz Günsel, iş dünyasının iş yapış biçimlerini paydaşlarına aktarırken şeffaflık prensibini dikkate alarak açık ve hesap verebilir şekilde sunmasının güven kurulması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “İş dünyasında riskleri ve fırsatları ortaya koymak için zorunlu bir araç haline gelen kurumsal raporlama şirketlerin uluslararası rekabette avantaj yakalamaları için elzem bir araç.Geçtiğimiz yıl İklim Şurası sonrası alınan kararlar neticesinde Türkiye’nin sürdürülebilirlik standartlarının oluşturulmasından sorumlu kurum olarak Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) yetkilendirilmişti. Standartları netleştirilmiş sürdürülebilirlik raporlaması, şirketlerin küresel rekabette katma değer yaratmasına ve itibar kazanmasına imkân tanırken, bir yandan da tüketici ve yatırımcılar açısından çevreyi ve toplumu odağına alan şeffaf ve güvenilir kurumların kolaylıkla anlaşılmasına ışık tutacak. SKD Türkiye olarak biz de, Reporting Matters Projesi ile sürdürülebilirlik ve entegre raporların uluslararası standartlardaki gelişim yolculuğunda üye şirketlerimize katma değer sağlıyoruz. Ayrıca kurucu üyeleri arasında olduğumuz Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) ile de ülkemizde sürdürülebilirlik raporlaması standartlarının oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz.” GÖNÜLLÜLÜK ESASI OLMASINA RAĞMEN RAPORLAMADA ARTAN BİR İVME VARSKD Türkiye’nin çatı örgütü WBCSD ve Radley Yeldar tarafından geliştirilen Reporting Matters sistematiğini 2017 yılında Türkiye’ye getirdiklerini hatırlatan Ediz Günsel, şunları söyledi: “Reporting Matters Türkiye 2022 Projesi kapsamında bu yıl 48 üyemizin raporunu değerlendirdik. Projenin altıncı yılında üyelerimizin projemize olan ilgisi gittikçe artıyor. Dünyada raporlama ile ilgili çeşitli çerçeveler ve standartlar yayımlanmaya hızla devam ederken, sürdürülebilirlikle ilgili verilerin gönüllülük esasına dayalı olarak henüz hayata geçiyor olmasına karşın şirketlerin sürdürülebilirlik raporları yayımlamaktaki artan ivmeleri oldukça memnuniyet verici. Şirketlerin ESG alanında yaptıkları çalışmalar ve raporlama eğilimleri artarken; Reporting Matters ile raporlamalarının etkinliğini artırma, dış paydaşlardan gelen değişen taleplere yanıt verebilme ile sürekli gelişen ve değişen düzenleyici ortama ayak uydurabilme konusundaki çalışmalarını destekliyoruz.”Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sürdürülebilirlik Standartları Daire Başkanı Gülşah Günay iş dünyasının sürdürülebilirlik raporlamasında gönüllülük esaslı çalışmalarına teşekkür ederek “Dünyadaki tüm gelişmeler neticesinde Türkiye olarak geçen sene Haziran ayında Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikle sürdürülebilirlik raporlamasında yetkiyi üzerimize aldık. İlk aksiyon olarak çerçevenin belirlenmesi gerektiğinden yola çıktık, ISSB Standartlarını biz de kabul ediyoruz. Bunun ile birlikte GRI’ı da Türkçeleştiriyoruz. Sürdürülebilirliği bir amaç haline getirirken, sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığı ve denetçiliği konusunda lisanslama ve yetkilendirme çalışmalarımız devam etmektedir.” dedi.Earth Academy CEO’su Shivani Rajpal yaptığı konuşmada;“ISSB Standartları, sürdürülebilirlikle ilgili finansal açıklamaları küresel bir temel olarak kabul edilmektedir. Bu, son zamanlarda bu standartların IOSCO tarafından onaylanmasıyla da doğrulanmıştır.ISSB Standartları, Çifte Önemlilik/Double Materiality kavramı içinde etki  ve finansal açıdan önemlilik konusuna farklı bir yaklaşım getirmektedir.Yatırımcılar, şirketlerin sürdürülebilirlik riskleri ve fırsatları hakkında karar verme süreçlerine yardımcı olacak bilgiler sunmalarını beklemektedir. ISSB standartları, şirketlerin bu ihtiyacı karşılamalarına destek olabilir.” dedi.WBSCD Reporting Matters Müdürü Blanca Grey raporun kapsamı ile yarattığı değeri şu sözlerle aktardı: “Reporting Matters’ı eşsiz kılan özelliği, 11 yıl önce uluslararası standartlardan ilham alarak oluşturulan çerçevesinin sürekli değişerek gelişmesi. Tüm standartları ve mevzuatları takip ediyoruz, üyelerimizle ve paydaşlarımızla sürekli diyalog halindeyiz, dış analizler yapıyoruz. Gelinen noktada Reporting Matters, standartlardan farklı kriterlere dayalı, daha güçlü çerçevesi olan bir araç haline geldi. Hedeflerimizi değerlendirirken daha güçlü bir pozisyondayız. Bu da şirketlerin hedefler konusunda nasıl ilerlediğini daha iyi değerlendirmemize imkan sağlıyor.”REPORTING MATTERS HAKKINDA WBCSD ve Londra merkezli Danışmanlık Şirketi Radley Yeldar iş birliğiyle geliştirilen, finansal olmayan raporların kalitesini ve etkisini artırmayı amaçlayan bir metodoloji olan Reporting Matters’ı 2017 yılında ülkemize kazandırdık. Çalışma aşağıdaki 3 aşamadan oluşuyor:

  • SKD Türkiye üyeleri arasından raporlama yapan kurumların raporlarının SKD Türkiye ve PwC Türkiye tarafından “İlkeler, İçerik ve Deneyim” olmak üzere 3 ana kriter ve toplam 18 alt kriter bazında değerlendirilmesi
  • Rapor sahibi şirketlere bire bir geri bildirim seansları yapılması
  • Genel sonuçların, raporlama trendlerinin, iyi uygulamaların ve önerilerin yer aldığı Türkiye raporunun hazırlanması

REPORTING MATTERS TÜRKİYE 2022 RAPORU ANA BULGULAR

  • Değerlendirilen raporların sektörel dağılımlarına bakıldığında, holdingler ilk sırada yer alıyor. Holdingleri, enerji ve finans sektöründen şirketler takip ediyor. Bu yıl projeye ilk defa dahil olan sektörler ise, elektrik motorları üretimi, perakende, sağlık ve yapı ürünleri sektörleri oldu.
  • Reporting Matters metodolojisi kapsamında değerlendirme alan raporların “Genel” puan ortalamalarında artış gözlemlendi. 2017 yılında değerlendirilen raporların “Genel” ortalama puanı %53 iken 2022 yılında değerlendirilen raporların “Genel” ortalama puanı %71’e yükselmiş oldu.
  • Altı yıl boyunca art arda değerlendirme alan 11 üyenin raporlarının “Genel” puanı 2017’de %55 iken 2022’de %82’ye yükseldi.
  • 2021 yılında raporuna ilk kez değerlendirme alan SKD Türkiye üyelerinin tamamı 2022 proje dönemindeki “Genel” puanlarında artış gösterdi.
  • 2017’de %50 olan “İlkeler” puanı 2022’de %78’e, %56 olan “İçerik” puanı %83’e ve %60 olan “Deneyim” puanı da %86’ya yükseldi.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

instagram beğeni satın al | spotify aylık dinleyici satın al
Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bostancı escort ankara escort hack forum warez forum hack forum gaziantep escort gaziantep escort Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
Manavgat Escort tokat escort erbaa escort Yeşilköy Escort muğla escort fethiye escort göcek escort hack forum bahis forum forum bahis babilbet fethiye escort izmir escort izmir escort izmir escort karşıyaka escort hack forum hack forum warez scriptler warez scriptler